Projektové řízení

Metodiku vývoje software máme odladěnou tak, abychom ho dodávali vždy v nejvyšší možné kvalitě, včas a za co nejpříznivější cenu pro klienta. Svou metodiku analýzy, tvorby software a projektového řízení nazýváme iQuest Way.

agile-development
agile-development

Agilní vývoj

Agile je flexibilní metodika vývoje software. Tým nemá přesně stanovené etapy, všechny jsou mezi sebou propojené a opakují se. Projekt je rozdělen do iterací - cyklů. Každý z nich obsahuje plánování, analýzu, návrh, vývoj a testování.
Způsob návrhu a vývoje metodou Vodopádu
 • Před programováním vzniká méně detailní projekt. Jsou orientačně naceněny a načasovány jednotlivé moduly systému.
 • Implementace začíná velmi rychle a velmi rychle je vidět a prezentována první funkcionalita systému.
 • Na pravidelných schůzkách se prezentuje vytvořená funkcionalita a domlouvá další postup. Průběžně je porovnáván již strávený čas s původně odhadovaným časem, aby byl zákazník co nejlépe informován o vývoji průběžné i celkové náročnosti.
 • První verze jsou jednoduché, ale pokrývají maximum funkcionality typu “must have”. V dalších kolech dochází k realizaci “nice to have” vlastností.
 • Fakturace probíhá dle detailně vykázaného času vývojářů.
hero image
Kdy použít Agilní vývoj?
 • Když se často mění potřeby a požadavky zákazníka nebo když kompletní požadovaná funkcionalita není předem zcela známá.
 • Na rozdíl od modelu “Vodopád”, pro zahájení projektu v agilním modelu, není potřeba zcela detailní projekt.

Výhody a nevýhody Agilního vývoje

Výhody
 • Velmi rychlý start samotného vývoje.
 • Detailní návrh jednotlivých částí až v průběhu vývoje první verze.
 • První verze se dostává ke klientovi co nejdříve.
 • Klient se účastní vývoje při průběžných schůzkách a může průběžně ovlivňovat zadání a vývoj.
 • Software je možné již v průběhu vývoje testovat s uživateli a přizpůsobovat jejich potřebám.
 • Účtování je průběžné, není tedy kladena jednorázová zátěž na cash-flow klienta.
 • Intenzitu vývoje je možné přizpůsobovat aktuálním finančním možnostem klienta po dohodě obou stran.
Nevýhody
 • Není předem známá finální cena za vývoj. Je však možné stanovit odhad a průběžně ho upřesňovat.
 • Není předem známý termín finálního nasazení. Zákazník sám ovlivňuje, co se kdy vyvíjí.
Více o agilním vývoji
waterfall-development

Metoda Vodopádu

Jedná se o tradiční metodu. Zahrnuje postupný vývoj kompletních etap, z nichž každá musí být plně dokončena, než se začne další. Pomocí modelu Vodopádu je snadné řídit projekt. Vývoj je rychlý, náklady a doba trvání jsou předem definovány. Má to ovšem i druhou stránku. Vodopádový model poskytne vynikající výsledek pouze v projektech s jasnými a předem definovanými požadavky a způsoby jejich realizace. Není zde možnost udělat krok zpět, testování začne až poté, co je vývoj ukončen nebo téměř dokončen.
Způsob návrhu a vývoje metodou Vodopádu
 • Před samotným vývojem vznikne rozsáhlý projekt systému.
 • Návrh probíhá obvykle až do úrovně prototypu.
 • Prototyp otestujeme na vybraných uživatelích (user testing) a případné postřehy zapracujeme ještě před samotným programováním aplikační logiky.
 • Systém vzniká přesně dle projektu, zákazník se nemusí přímo účastnit v době vývoje.
hero image
Kdy použít model Vodopádu?
 • Pouze tehdy, když jsou požadavky známé, jasné a pevně stanovené. Rozporné požadavky neexistují.
 • Nejsou žádné problémy s dostupností programátorů potřebné kvalifikace.

Výhody a nevýhody metody Vodopádu

Výhody
 • Úplná dokumentace každé fáze.
 • Jasné plánování termínů vývoje a nákladů.
 • Transparentnost procesů pro zákazníka.
Nevýhody
 • Potřeba schvalování celého rozsahu požadavků v první fázi.
 • Zvýšení nákladů a času v případě změny požadavků.
 • Fáze projektu je relativně dlouhá (týdny až měsíce).

Klienti, kteří nám důvěřují

Green-Swan Pharmaceuticals
Domena.cz
Modrý Anděl
Bakker Czech Republic
Metrostav
Národní galerie
Cemio Switzerland AG
Galerie hlavního města Prahy
ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s.r.o.
Družstvo EUROSIGNAL
Galerie Rudolfinum
HiPP Czech s.r.o.
Další reference iQuestshow more