Technologie

agile-development
railsbootstrapsassreactemberhtml
Webové informační systémy
Používáme technologie, které umožňují rychlý a čistý vývoj jak menších webových aplikací, tak složitých a náročných internetových informačních systémů. Na front-endu využíváme moderní metody pro uživatelskou jednoduchost a čistý design.
react-nativeembercordova
Mobilní aplikace
Volíme technologie, které nám umožňují dělat aplikace rychle, dovolují okamžité provádění změn a fungují na více platformách (Android, iOS, Windows).
herokugitnewrelicrabbitmq
Provozování
Nasazujeme systémy do cloudu. Systém Heroku, postavený na technologiích Amazon, je jedním z nejspolehlivějších a nejrozšířenějších cloudů s vysokou dostupností. Další technologie nám umožňují snadné verzování, monitoring a analýzu provozních dat.
postgresqlelasticsearchfirebase
Databáze
Používáme spolehlivé a rychlé databáze. Umíme využívat specializované platformy pro rychlou práci s různými typy datového obsahu.