Webové informační systémy

Používáme technologie, které umožňují rychlý a čistý vývoj jak menších webových aplikací, tak složitých a náročných internetových informačních systémů. Na front-endu využíváme moderní metody pro uživatelskou jednoduchost a čistý design.
Ruby on Rails
React
Ember JS
Bootstrap
Sass
HTML5


Mobilní aplikace

Volíme technologie, které nám umožňují dělat aplikace rychle, umožňují okamžité provádění změn a fungují na více platformách (Android, iOS, Windows).
React Native
Ember JS
Apache Cordova


Provozování

Nasazujeme systémy do cloudu. Systém Heroku, postavený na technologiích Amazon, je jedním z nejspolehlivějších a nejrozšířenějších cloudů s vysokou dostupností. Další technologie nám umožňují snadné verzování, monitoring a analýzu provozních dat.
Heroku
Git
New Relic
RabbitMQ


Databáze

Používáme spolehlivé a rychlé databáze. Umíme využívat specializované platformy pro rychlou a práci s různými typy datového obsahu.
Postgre SQL
ElasticSearch
Firebase