Procesní analýza nejen jako součást vývoje funkčního informačního systému

Provádíme mapování procesů, datových toků a celkového modelování v rámci organizací, a to nejen v rámci detailní analýzy a přípravy vývoje a nasazení informačního systému.

process-analysis

Naši analytici provádějí v rámci projektu informačního systému, ale i jako samostatnou zakázku, dekompozici procesů a návrh jejich optimalizace. Máme zkušenosti s nejrůznějšími obory a naší běžnou úlohou je poznávat, mapovat a optimalizovat i obory nové, které musíme nastudovat.

Naším běžným postupem procesní analýzy je:

1

Zmonitorování současného stavu vs. požadovaného stavu.

2

Interview s klíčovými pracovníky organizace.

3

Textový popis stavu.

4

Vytvoření konkrétních analytických modelů.

5

Návrh optimalizace.

6

Návrh a implementace konkrétního informačního systému.

Naší prací není pouze programování, ale důkladná analýza a znalost prostředí, do kterého máme informační systém nasadit.

Klienti, kteří nám důvěřují

Green-Swan Pharmaceuticals
Domena.cz
Modrý Anděl
Bakker Czech Republic
Metrostav
Národní galerie
Cemio Switzerland AG
Galerie hlavního města Prahy
ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s.r.o.
Družstvo EUROSIGNAL
Galerie Rudolfinum
HiPP Czech s.r.o.
Další reference iQuestshow more