hero image

Tvoříme CRM systémy na míru

hero image

CRM (client relationship management) pro nás není jen softwarový produkt. Je to způsob myšlení, obrat k orientaci na zákazníka.

Nezávazná poptávka

iQuest se stal vývojářskou i analytickou oporou mnoha úspěšných obchodních týmů a sales managerů.

CRM systém pro nás není pouhou databází zákazníků a komunikace s nimi. Snažíme se jednotlivým obchodníkům pomoci ke skutečné znalosti klienta, a to ať už pomocí integrace na vnitřní systémy podniku a analýzou stávajících dat (minulé chování klienta), tak pomocí umělé inteligence, kdy můžeme vyvodit doporučení obchodníkovi např. na základě minulých informací o ostatních klientech.

Tak, jak se v iQuestu snažíme starat osobně o naše klienty, tak vyvíjíme softwarové nástroje pro podporu spokojenosti i jejich zákazníků.

Co patří mezi hlavní cíle zavedení CRM z našeho pohledu?
features-image
 • Rozpoznání cílových skupin klientů.
 • Řízení příležitostí (opportunity management).
 • Datová podpora při prvotním i opakovaném oslovování klienta (na základě charakteru klienta).
 • Evidence komunikace s klientem, úkolů a příležitostí z toho plynoucích.
 • Podpora obchodních jednání dle aktuálních obchodních akcí, nabídek a možnostech pro konkrétního klienta.
 • Bezprostřední realizace objednávek pomocí integrace na vnitřní systémy podniku.
 • Detailní kategorizace klientů.
 • Datová podpora při tvorbě marketingové a obchodní strategie.
 • Integrace na business intelligence systémy pro tvorbu rozsáhlých analýz chování klientů.
 • Zajištění efektivní komunikace v rámci sales týmů a vedením společnosti.
 • Uchování historie klienta.
hero image
Co je obvyklou součástí intranetu?
 • Webové a mobilní rozhraní pro firemní uživatele dle konkrétních oprávnění.
 • Editační rozhraní pro správu obsahu specifická pro jednotlivá oddělení či organizační složky.
 • Administrační rozhraní.
 • Extranet: Sdílení konkrétních informací mimo firmu.
features-image