back iconZpět
Technologie

Sass

Kompilovaný jazyk pro rozšiřující možnosti syntaxe CSS. Díky proměnným, podmínkám, cyklům, mixinům, lze zpřehlednit a omezit množství napsaného kódu, čímž se aplikace snadněji udržuje.


sass