back iconZpět

Hybridní mobilní aplikace

Hybridní, nativní nebo webové aplikace?

Co je nativní aplikace?
Co je nativní aplikace?

Nativní aplikace je aplikace, která je vytvořena pouze pro jednu platformu. Aplikace je dostupná např. pouze pro iOS nebo pro Android. Pro další platformy je nutné tvořit jinou aplikaci, i když může mít shodnou funkcionalitu.

Co je webová aplikace?
Co je webová aplikace?

Webové aplikace fungují obvykle na všech platformách jako přizpůsobené www stránky. Omezením bývá nižší možnost spolupráce s hardware mobilních zařízení a celkově nižší možnost využití funkcionality daného operačního systému.

Co je hybridní aplikace?
Co je hybridní aplikace?

Hybridní aplikace je kombinací webových a nativních technologií. Specializované nástroje umožňují vývoj pomocí k tomu určených webových technologií a následné konverze na nativní aplikace pro jednotlivé platformy. Aktuálně i největší hráči k nim přecházejí na úkor konzervativního, náročnějšího a dražšího vývoje nativních aplikací pro každou platformu zvlášť.

Cena

Vývoj a další rozvoj nativních aplikací vyžaduje značné finanční investice, protože vývoj pro každou platformu je zapotřebí zaplatit zvlášť. Pro menší společnosti či startupy to může být až blokující finanční zátěží. Cena vývoje webové aplikace je nejnižší, ale ne vždy poskytuje dostatečný komfort, rychlost odezvy a možnosti využití daného mobilního zařízení. Náklady na vývoj hybridních aplikací bývají srovnatelné s vývojem pro 1 platformu. Tuto aplikaci je však možné přímo zkonvertovat pro více typů mobilních zařízení. Oproti klasickému vývoji tak klient ušetří až ¾ celkových nákladů.

Vývoj

Tradiční způsob vývoje mobilních a webových aplikací využívá různé technologie pro různé platformy. Vývoj webových aplikací je založen na tradičních technologiích HTML5 a Javascript. Technologie nativního vývoje se dělí podle platforem - Java pro Android a Objective-C pro iOS. Každá platforma obvykle vyžaduje vlastní tým pro vývoj. Každá aplikace se i při podobné funkcionalitě musí programovat znovu, je znovu testována a udržována. Vývoj hybridních aplikací je rychlejší a levnější než vývoj nativní aplikacích a zase kvalitnější než vývoj webových aplikací. Hybridní aplikace se chová jako nativní v každé platformě, jako webová na počítači.

Porovnání aplikací

Nativní aplikace
Cena za vývoj
Zvlášť za kažkou platformu
Grafika/UX
Dle grafického návrhu
Využití hardware zařízení
Ano
Sociální sítě
Dostupné k použití
AppStore / GooglePlay
Dostupné
Testování
Každá platforma zvlášť
Hybridní aplikace
Cena za vývoj
Vyvíjíme jednou
Grafika/UX
Dle grafického návrhu
Využití hardware zařízení
Ano
Sociální sítě
Dostupné k použití
AppStore / GooglePlay
Dostupné
Testování
Základní logika se testuje jednou. Konkrétní zobrazení se testuje pro každé zařízení.

Pokud se rozhodujete pro vývoj interních mobilních aplikací pro více platforem, věnujte pozornost mobilním hybridním aplikacím. Jejich vývoj, testování, údržba i následný rozvoj probíhá současně pro všechny platformy, což pomáhá udržet dobrou kvalitu software za příznivou cenu.