Metodiky agilního vývoje

Různé agilní metodiky vývoje jsou založeny na velmi podobné filozofii. Z hlediska implementace má ale každá metodologie svůj vlastní recept na postupy, terminologii a taktiku.

block-img-0
Scrum
Scrum je agilní proces, který se nejčastěji používá při vývoji produktů, zejména při vývoji softwaru. Jedná se o metodu řízení projektů s velkým důrazem na výkon týmu. Vývoj software metodou Scrum vždy začíná specifikací seznamu funkcí, které by měl výsledný produkt obsahovat. Metoda Scrum je založena na agilním konceptu vývoje softwaru zvaný sprinty. Sprint je časové období, ve kterém probíhá vývoj. Obvykle trvá týden až měsíc. Vždy se stanoví, jaké funkce se v rámci daných sprintů mají vyvinout. Každý sprint končí otestováním funkcí, které obsahuje.
block-img-1
Lean
Lean je agilní metodologie, která je založená na optimalizaci času a zdrojů pro vývoj. Je zde kladen důraz na eliminaci plýtvání. Často se vyvíjí produkt v tzv. minimalistické verzi pouze se základními funkcemi, tento software se uvede na trh a teprve na základě zpětné vazby od uživatelů se přidávají další funkce nebo se software vylepšuje.
block-img-2
Metoda vývoje dynamických systémů (DSDM)
Metoda vývoje dynamických systémů je agilní metoda, která řeší celý životní cyklus projektu s ohledem na dopad v podnikání. Tedy vývoj je vždy sladěn s jasně definovanými strategickými cíli projektu. Prvním krokem je tedy vždy stanovení obchodních cílů, které má produkt dosáhnout. Dalším krokem je pak sestavení funkčního modelu a vytvoření prototypu softwaru. Uživatelé pak vyhodnotí prototyp, dají zpětnou vazbu vývojáři a software se ve 2-3 opakujících cyklech zdokonaluje. Závěrečným krokem je tedy vyvinutí a implementace softwaru, který splňuje veškeré požadavky uživatelů.