Agilní manifest

Základním cílem Agilního Manifestu je zlepšit metodu vývoje software na základě časté komunikace s klientem a pružného reagování na změny požadavků.

12 principů Agilního Manifestu

01

Nejvyšší prioritou vývojářské společnosti je uspokojit zákazníka včasným a nepřetržitým dodáváním softwaru.

02

Měnící se požadavky a změny zadání od zákazníka jsou vítány.

03

Vývojáři dodávají zákazníkovi pracovní verzi softwaru často, ideálně v horizontu týdnů až měsíců.

04

Vývojářská společnost je ideálně v denním kontaktu se zákazníkem.

05

Vývojářská společnost poskytuje vývojářům ideální prostředí a podporu nutnou k jejich práci.

06

Nejúčinnější a nejefektivnější metodou komunikace a předávání informací vývojovému týmu je osobní rozhovor.

07

Pracovní verze softwaru je základním měřítkem pokroku ve vývoji.

08

Agilní procesy podporují udržitelný rozvoj. Sponzoři, vývojáři a uživatelé by měli být schopni udržovat stálé tempo.

09

Neustálá pozornost věnovaná technické dokonalosti a dobrému designu.

10

Jednoduchost.                                                                               

11

Organizovaný tým tvoří nejlepší architekturu, požadavky a návrhy.

12

Tým pravidelně vyhodnocuje svoji práci a mění postupy tak, aby byl co nejefektivnější.