Vyvíjíme rozsáhlé webové aplikace a komplexní firemní informační systémy

Máme přes 10 let zkušeností s on-line řešeními

Skill1

Vytváříme rozsáhlé aplikace

Propojujeme znalosti z různých oborů...

Za více než 10 let se nám podařilo vyvinout systémy pro zkazníky z různých obchodních a společenských oborů (merchandising, farmaceutický průmysl, automotive, distribuční společnosti, zdravotnictví, telekomunikace, marketing, sociální sítě, informační servis, doprava, pojišťovnictví, stavebnictví, informační technologie (Certicon, Summit)).

Prokázali jsme, že máme schopnost přijímat nové poznatky, pronikat do obchodních straegií a navrhovat jejich podporu pomocí na míru vyvinutých informačních systémů.

Díky těmto zkušenostem kreativně navrhujeme a tvoříme řešení pro další klienty a přinášíme nápady stávajícím zákazníkům.

Skill2

Propojujeme lidi

Díky našim systémům jsou již nyní ve spojení tisíce uživatelů, kteří navzájem sdílí informace, znalosti, obchodní data a mohou tak vykonávat svoji činnost efektivně a rychle.

Propojujeme lidi i při vývoji našich systémů. Propojujeme různé profese uvnitř naší společnosti, abychom tak vytvářeli systémy v každém ohledu promyšlené, správně navržené, graficky propracované a precizně implementované.

Propojujeme lidi na straně zákazníků, abychom tak vyvíjeli systémy, které budou plnit skutečné potřeby každého svého uživatele a tím akcelerovali celý business a naplňovali potřeby managementu našich klientů.

Propojujeme lidi nejen jako obchodní společnost, ale snažíme se pomocí našich charitativních projektů pomáhat i lidem, kteří se ocitají z jakéhokoliv důvodu na okraji společnosti.

Skill3

Propojujeme úkoly

Máme vyvinutý komplexní systém jednotivých a na sebe navazujících úkolů, které při správné realizaci a postupu vedou co nejkratší cestou k cíli i při řešení velmi komplikovaných obchodních případů.

Propojujeme úkoly analýzy, kdy na začátku se zdá obchodní model zákazníka téměř nepopsatelný a s mnoha vyjímkami, ale na konci vznikne přehledný model, na kterém lze stavět rigidní informační systém.

Propojujeme úkoly při návrhu, kdy musíme správně navrhnout vnitřní architekturu systému, datový model i uživatelské prostředí, aby výsledkem byl funkční, jednoduše ovladatelný a přehledný systém, který bude možné v budoucnu kdykoliv udržovat a rozšiřovat.

Propojujeme úkoly při vývoji, kdy nikdy nestačí jeden vývojář, aby vznikl dokonalý systém. Vývoj probíhá týmově, abychom tak maximálně sdíleli zkušenosti z minulých projektů a každý nový systém byl ještě na vyšší úrovni, než kdykoliv před tím.

Propojujeme úkoly při podpoře provozu, kdy zákazníkovi poskytujeme vzdálený i osobní kontakt, kdykoliv je to potřeba, podporovaný zázemím zkušeného vývojářského a analytického týmu.

Skill4

Propojujeme technologie

Každý náš systém tvoříme pomocí nejnovějších verzí špičkových vývojářských nástrojů, aby naši zákazníci vždy dostávali produkt splňující moderní standardy.

  • sloužící pro co nejrychlejší práci s velkými daty (big data),
  • umožňující provozování v prostředí cloudu,
  • poskytující možnosti integrce na jiné systémy i sociální sítě,
  • splňující přísné požadavky na bezpečnost,
  • plnící nejvyšší nároky na jednoduché a rychlé uživatelské prostředí.

Příklad našich technologií a využívaných služeb:

Ruby on Rails, AngularJS, Amazon cloud, JQuery, HTML5, ElasticSearch, Circle, NewRelic, AirBrake, Logentries,...

Firemní informační systémy
Management obchodních reprezentantů
Obchodní portály
Složité B2B e - shopy
Podpora merchandisingu
Internetové dispečinky
Webové portály
Internetové konfigurátory
Podpora řízení projektů
Rezervační systémy
Facebook aplikace
Integrace Google, Amazon,...
Skill1
Vytváříme rozsáhlé aplikace
Propojujeme lidi
Propojujeme úkoly
Propojujeme technologie
Programátor
Databázový specialista
Specialista pro uživatelské prostředí
Frontend developer
Vlastník projektu
TeamLeader
Tester
System architect
Uživatelé systému
Management zákazníka
Skill1 Skill2
Vytváříme rozsáhlé aplikace
Propojujeme lidi
Propojujeme úkoly
Propojujeme technologie
Analýza procesů
Datová analýza
Organizační analýza
Finanční analýza
Projektování systémů
Návrh architektury
Návrh uživatelského prostředí
Implementace
Systémová untegrace
Adaptace uživatelů
Podpora provozu
Trvalý vývoj
Skill1 Skill2 Skill3
Vytváříme rozsáhlé aplikace
Propojujeme lidi
Propojujeme úkoly
Propojujeme technologie
Analytické nástroje
Ruby on Rails
JavaScript
HTML5
AngularJS
Moderní databáze
ElasticSearch
Reportingové nástroje
Integrační nástroje
Automatizované testy
Skill1 Skill2 Skill3 Skill4
Vytváříme rozsáhlé aplikace
Propojujeme lidi
Propojujeme úkoly
Propojujeme technologie
Skill1 Skill2 Skill3 Skill4
Vytváříme rozsáhlé aplikace
Propojujeme lidi
Propojujeme úkoly
Propojujeme technologie

Vše dohromady může být chaos

Skill1 Skill2 Skill3 Skill4
Vytváříme rozsáhlé aplikace
Propojujeme lidi
Propojujeme úkoly
Propojujeme technologie

Nebo symfonie

Skill1 Skill2 Skill3 Skill4 Skill_iquest
Vytváříme rozsáhlé aplikace
Propojujeme lidi
Propojujeme úkoly
Propojujeme technologie

Nebo symfonie

Skill_iquest
Vytváříme rozsáhlé aplikace
Propojujeme lidi
Propojujeme úkoly
Propojujeme technologie

The iQuest way. We connect the dots.

Skill_iquest
Vytváříme rozsáhlé aplikace
Propojujeme lidi
Propojujeme úkoly
Propojujeme technologie

The iQuest way. We connect the dots.

Přinášíme nápady, design, technologii a výsledky

Iquest_circle1

Silní v analýze

Příprava tvoří 60% práce a 80% úspěchu.

Systémy tvoříme buď na základě metody Vodopádu, kdy předem jsou známé veškeré požadavky nebo na formou Agilního vývoje, kdy zákazník upravuje zadání v průběhu prací tak, aby dle reálně fungujících částí systému mohl spolu s námi ovlivňovat funkcionalitu následných modulů.

Vždy klademe důraz na maximální hloubku analýzy do všech detailů, aby výsledný produkt plnil své cíle a co nejdříve dosáhl návratnosti veškerých investic klientů do vývoje i provozu.

Iquest_circle1 Iquest_circle2 Iquest_circle3 Curve_back1
Iquest_circle2

Kreativní při návrhu

Systém musí být moderní a sexy.

Propojujeme zalosti z předchozího vývoje, sledujeme moderní trendy, využíváme nejlepší technologie.

Díky tomu vznikají systémy, které jsou nejen z hlediska technologickoho na nejvyšší úrovni, ale splňují standardy z hlediska uživatelského ovládání (user experience).

Každý systém, který prošel cestou iQuest way, navrhoval zkušený grafik, specialista na daný obor. Uživatelské prostředí je kompaktní, jednoduché a konzistentní, aby pro uživatele byla práce se systémem velmi příjemná a komfortní.

Iquest_circle1 Iquest_circle2 Iquest_circle3 Curve_back2
Iquest_circle3

Precizní během vývoje

Iquest way zaručuje čistý a plně funkční zdrojový kód.

Uznáváme běžné standardy při vývoji systémů a v rámci iQuest way je rozšiřujeme o vlastní metodiku vnitřní komunikace a kontroly jednotlivých členů týmu tak, abychom psali čistý kód vycházející z potřeby dlouhodobé údržby a rozvoje systémů. Dbáme na rychlost a bezpečnost každé součásti zdrojového kódu.

Vývoj v rámci Iquest way zahrnuje:

  • Návrh architektury i menších implementací těmi nejzkušenějšími systémovými architekty.
  • Volba technoogií i integrovných služeb tak, abychom i sami sebe posouvali technologicky vždy o krok dál.
  • Citlivé sestavení týmu tak, aby na každé části pracoval nejvhodnější vývojář, který má s konkrétními úkoly co nejširší zkušenosti.
  • Zpětná kontrola zdrojového kódu a případný refactoring již před předáním klientovi.
  • Důkladné testování automatizovanými nástroji i precizními testery.
Iquest_circle1 Iquest_circle2 Iquest_circle3 Curve_back3
Iquest_circle4

Spolehliví při podpoře

Odborníci k dispozici po celý životní cyklus systému...

iQuest way je i systém dlouhodobé podpory klientů při nasazování, provozu i rozvoji našich systémů.

Již před nasazením nového informačního systému komunikujeme s budoucími uživateli, pracujeme na jejich předchozí adaptaci a školení, aby mnohdy i velmi zásadní změna jejich práce pro ně byla příjemnou a byli sami nadšení z nových možností, které jim systém přináší.

V průběhu provozu systému se má vždy zákazník na koho obrátit a konzultovat jak běžné operativní věci, tak složitější otázky úprav a rozvoje systému.

Iquest_circle1 Iquest_circle2 Iquest_circle3 Curve_back4
Reference
Reference

 

iQuest s.r.o.
Plaská 5
150 00 Praha 5
IČ: 27096483
DIČ: CZ27096483
Společnost byla zapsána dne 15.11.2003 v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 95959.
Telefon: +420 774 314 763
Mobil: +420 777 314 768
Email: iquest@iquest.cz
Logo_by_hand
Contact Form