Iquest_circle1

Silní v analýze

Příprava tvoří 60% práce a 80% úspěchu.

Systémy tvoříme buď na základě metody Vodopádu, kdy předem jsou známé veškeré požadavky nebo na formou Agilního vývoje, kdy zákazník upravuje zadání v průběhu prací tak, aby dle reálně fungujících částí systému mohl spolu s námi ovlivňovat funkcionalitu následných modulů.

Kontaktujte nás

Iquest_circle2

Kreativní při návrhu

Systém musí být moderní a sexy.

Propojujeme znalosti z předchozího vývoje, sledujeme moderní trendy, využíváme nejlepší technologie.

Díky tomu vznikají systémy, které jsou nejen z hlediska technologického na nejvyšší úrovni, ale splňují standardy z hlediska uživatelského ovládání (user experience).

Každý systém, který prošel cestou iQuest way, navrhoval zkušený grafik, specialista na daný obor. Uživatelské prostředí je kompaktní, jednoduché a konzistentní, aby pro uživatele byla práce se systémem velmi příjemná a komfortní.

Kontaktujte nás

Iquest_circle3

Precizní během vývoje

iQuest way zaručuje čistý a plně funkční zdrojový kód.

Uznáváme běžné standardy při vývoji systémů a v rámci iQuest way je rozšiřujeme o vlastní metodiku vnitřní komunikace a kontroly jednotlivých členů týmu tak, abychom psali čistý kód vycházející z potřeby dlouhodobé údržby a rozvoje systémů. Dbáme na rychlost a bezpečnost každé součásti zdrojového kódu.

Vývoj v rámci iQuest way zahrnuje:

Kontaktujte nás

Iquest_circle4

Spolehliví při podpoře

Odborníci k dispozici po celý životní cyklus systému...

iQuest way je i systém dlouhodobé podpory klientů při nasazování, provozu i rozvoji našich systémů.

Již před nasazením nového informačního systému komunikujeme s budoucími uživateli, pracujeme na jejich předchozí adaptaci a školení, aby mnohdy i velmi zásadní změna jejich práce pro ně byla příjemnou a byli sami nadšení z nových možností, které jim systém přináší.

V průběhu provozu systému se má vždy zákazník na koho obrátit a konzultovat jak běžné operativní věci, tak složitější otázky úprav a rozvoje systému.

Kontaktujte nás