iQuest Way

Je propracovaná metodika vývoje složitých informačních systémů.

Curve1 Curve2 Curve3 Curve4
Initial1_color Vytváříme rozsáhlé aplikace
Initial2_color Propojujeme lidi
Initial3_color Propojujeme úkoly
Initial4_color Propojujeme technologie
Více než 17 let tvoříme
inteligentní online aplikace.
Propojujeme technologie, lidi,
úkoly a znalosti.

Initial1Vytváříme rozsáhlé aplikace

Propojujeme znalosti z různých oborů...

Za více než 17 let se nám podařilo vyvinout systémy pro zákazníky z různých obchodních a společenských oborů (merchandising, farmaceutický průmysl, automotive, distribuční společnosti, zdravotnictví, telekomunikace, marketing, sociální sítě, informační servis, doprava, pojišťovnictví, stavebnictví, informační technologie (Certicon, Summit)).

Prokázali jsme, že máme schopnost přijímat nové poznatky, pronikat do obchodních strategií a navrhovat jejich podporu pomocí na míru vyvinutých informačních systémů.

Díky těmto zkušenostem kreativně navrhujeme a tvoříme řešení pro další klienty a přinášíme nápady stávajícím zákazníkům.

Initial2Propojujeme lidi

Díky našim systémům jsou již nyní ve spojení tisíce uživatelů, kteří navzájem sdílí informace, znalosti, obchodní data a mohou tak vykonávat svoji činnost efektivně a rychle.

Propojujeme lidi i při vývoji našich systémů. Propojujeme různé profese uvnitř naší společnosti, abychom tak vytvářeli systémy v každém ohledu promyšlené, správně navržené, graficky propracované a precizně implementované.

Propojujeme lidi na straně zákazníků, abychom tak vyvíjeli systémy, které budou plnit skutečné potřeby každého svého uživatele a tím akcelerovali celý business a naplňovali potřeby managementu našich klientů.

Propojujeme lidi nejen jako obchodní společnost, ale snažíme se pomocí našich charitativních projektů pomáhat i lidem, kteří se ocitají z jakéhokoliv důvodu na okraji společnosti.

Initial3Propojujeme úkoly

Máme vyvinutý komplexní systém jednotlivých a na sebe navazujících úkolů, které při správné realizaci a postupu vedou co nejkratší cestou k cíli i při řešení velmi komplikovaných obchodních případů.

Propojujeme úkoly analýzy, kdy na začátku se zdá obchodní model zákazníka téměř nepopsatelný a s mnoha výjimkami, ale na konci vznikne přehledný model, na kterém lze stavět rigidní informační systém.

Propojujeme úkoly při návrhu, kdy musíme správně navrhnout vnitřní architekturu systému, datový model i uživatelské prostředí, aby výsledkem byl funkční, jednoduše ovladatelný a přehledný systém, který bude možné v budoucnu kdykoliv udržovat a rozšiřovat.

Propojujeme úkoly při vývoji, kdy nikdy nestačí jeden vývojář, aby vznikl dokonalý systém. Vývoj probíhá týmově, abychom tak maximálně sdíleli zkušenosti z minulých projektů a každý nový systém byl ještě na vyšší úrovni, než kdykoliv před tím.

Propojujeme úkoly při podpoře provozu, kdy zákazníkovi poskytujeme vzdálený i osobní kontakt, kdykoliv je to potřeba, podporovaný zázemím zkušeného vývojářského a analytického týmu.

Initial4Propojujeme technologie

Každý náš systém tvoříme pomocí nejnovějších verzí špičkových vývojářských nástrojů, aby naši zákazníci vždy dostávali produkt splňující moderní standardy.

  • sloužící pro co nejrychlejší práci s velkými daty (big data),
  • umožňující provozování v prostředí cloudu,
  • poskytující možnosti integrace na jiné systémy i sociální sítě,
  • splňující přísné požadavky na bezpečnost,
  • plnící nejvyšší nároky na jednoduché a rychlé uživatelské prostředí.

Příklad našich technologií a využívaných služeb:

Ruby on Rails, EmberJS, Amazon cloud, HTML5, ElasticSearch, CircleCI, NewRelic, AirBrake, Logentries,...