Skip directly to content

Vývoj složitých business systémů

Budování zakázkových podnikových informačních systémů patří mezi hlavní specializace společnosti iQuest s.r.o. Specializujeme se na informační systémy provozované v prostředí webového prohlížeče, ať už pro použití jako vnitřní intranet či internetové aplikace.

Proč zvolit pro vývoj informačního systému
právě odborníky z iQuestu?

 • iQuest má za sebou řadu implementací velkých systémů vytvořených na zakázku.
 • iQuest je dynamický tým vzdělaných a zkušených odborníků.
 • iQuest využívá k vývoji informačních systémů moderních nástrojů.
 • iQuest tvoří informační systémy jako webové aplikace, což přináší mj. značné provozní úspory.
 • iQuest je schopen konkurovat nejen vysokou odborností, ale díky optimálnímu řízení týmu i příznivou cenou.
 • iQuest má propracovaný systém řízení projektů, testování systémů a workflow ticketů.

Naše kompetence v oboru vývoje
podnikových informačních systémů:

 • Procesní a datová analýza.
 • Business Process Reingeneering.
 • Využití pokročilých modelovacích technik a CASE nástrojů pro návrh systémů.
 • Návrh, optimalizace, vybzdování a správa rozsáhlých databází.
 • Návrh softwarové architektury informačních systémů.
 • Vývoj software.
 • Příprava, adaptace a školení uživatelů.
 • Instalace a provozování serverové architektury.
 • Softwarová integrace.
 • Údržba a rozvoj software.
 • Konzultační činnost.