Skip directly to content

Systémová analýza a integrace

Nejběžnějšími příklady systémové integrace jsou napojování ekonomického (ERP) systému na další podnikové aplikace, elektronické obchody, CRM systémy, systémy projektového řízení apod.

Systémová integrace má 3 základní fáze:

  • Datová integrace: Odebrání datových duplicit, konsolidace databáze, odstranění inkonzistencí v celkovém systému datových struktur podniku, popř. jeho významného okolí. Datová integrace je klíčovou fází pro komplexní systémovou integraci.
  • Aplikační integrace: Řeší zejména samotné propojení aplikací, aplikačních modulů, či jednotlivých částí informačních systémů.
  • Procesní integrace: Přesné definování jednotlivých procesů podniku (a procesů informačního systému) a jejich vzájemné provázání a „znovupoužití“ na všech místech, na kterých se má daný proces uskutečnit.

Další naší specializací je: