Skip directly to content

Space and Profit, s.r.o. - StoreData – webový informační systém

Vytvořili jsme a stále rozvíjíme rozsáhlou webovou aplikaci StoreData pro zajištění merchandisingových služeb, která podporuje práci a rozhodování více než tisícovce uživatelů. Využívají ji jak merchandiseři, kteří data pořizují, tak manageři obchodních řetězců či jejich dodavatelů či výrobců. Mezi ty nejznámnější uživatele systému od společnosti iQuest patří management PHILIPS, Bohemia Sect, MAKRO, Intersnack, Melitta, Coty a další.

Potřebné kompetence:

  • Analýza a návrh systému.
  • Vytvoření projektu a potřebných analytických modelů.
  • Programování (Ruby on Rails).
  • Datová optimalizace.
  • Vedení projektu.
  • Prezentace zákazníkům našeho klienta.
  • Konzultační činnost.

Kontaktní osoba: (kontakt poskytneme na vyžádání po svolení zákazníka).